Časopis Křimda, ročník VI., rok 2015/2016, 4.číslo